BU1 Special – Laatste raadsvergadering voor Alexander Blankestijn (CU) en Henry Wieldraaijer (CDA)

Het was een lange raadsvergadering en na 23.30 konden we een paar korte interviewtjes afnemen. We spraken twee raadsleden die afsceid gaan nemen en dus hun laatste reguliere raadsvergadering hadden.

Als eerste spraken we met Alexander Blankestijn van ChristenUnie Bunschoten die als nestor van de gemeenteraad de voorzittershamer van de burgemeester even moest overnemen, Alexander neem afscheid na een lange tijd raadslid te zijn geweest.

Als tweede spraken we kort met Henry Wieldraaijer van CDA Bunschoten over zijn morele appèl op de te verkiezen gemeenteraad om vooral anders met elkaar om te gaan dan in de afgelopen vier jaar.

Redactie BU1

Presentator BU1 politiek

Next Post

BU1 2-10 Pitch - Bert Koops - ChristenUnie

do mrt 8 , 2018

Tags