De raad in vergadering bijeen heeft besloten…..

En voor deze keer in verband met de vakantie alleen op Youtube