Interview – Bert Koops Wethouder gemeente Bunschoten

Wethouder Bert Koops van Gemeente Bunschoten komt vertellen over nieuwbouw (Rengerswetering, Garnalenweg en Zuyderzee), industrieterreinen en aankoop van het gebouw van Monuta. Verder is er een dwangsom door de provincie opgelegd aan de biovergasser, we spreken over de vele jaren van geuroverlast en handelswijze om tot een oplossing te komen. Ook is er vanuit de gemeente commentaar gegeven aan de woningbouwvereniging over de uitgifte van huurwoningen aan inwoners van buiten Bunschoten, hoe kon dit en hoe wordt dit opgelost?

Redactie BU1

Presentator BU1 politiek

Next Post

Interview - Alma Broekmaat-Hagens, fractievoorzitter van de ChristenUnie

di sep 18 , 2018
Alma Broekmaat – Hagens is sinds dat het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders is geïnstalleerd de fractievoorzitter van de ChristenUnie Bunschoten. In die rol en als voorzitter van de commissie ruimte en lid van de commissie Bestuur en Middelen komt ze praten over lopende zaken als de geuroverlast, zonnepark en de aardgasvrije wijk. Verder […]

Tags