Interview – Bram van Goor over de kosten van het sociaal domein

Het sociaal domein waaronder de zorg valt is te duur. De kosten worden te hoog voor veel gemeentes, ook voor Bunschoten. Er is of meer geld nodig of er moet worden bezuinigd. De gemeenteraad heeft besloten een stop te zetten op de uitgaven van de sociale basisinfrastructuur. Hieronder vallen initiatieven zoals bijvoorbeeld Waypoint Bunschoten en een project voor dementie genaamd Meedoen.
Moet het over geld gaan of over zorg? is onze vraag aan Bram van Goor van SGP-Bunschoten.
De raad nam het voorstel aan en nieuwe initiatieven voor de zorg kunnen nu voorlopig niet financieel worden ondersteund.
Aan de andere kant zou de SGP wel graag meer aandacht willen voor echtscheidingen en dan vooral preventie.

De samenwerking tussen Gemeente SoestGemeente Bunschoten en Gemeente Baarn genaamd BBS, die onder andere de uitkeringen verwerkt voor deze gemeentes, heeft problemen met de organisatie. Bram van Goor geeft uitleg over de huidige stand van zake.
Ook geeft hij duiding over of een samenwerking met drie gemeentes wel werkbaar is.

Redactie BU1

Presentator BU1 politiek

Next Post

BU1 Special - Raadsvergadering 22 mei 2019

do mei 23 , 2019
We praten met raadsleden Arie Koops, Jochen Dijkhuizen en Wim de Jong over de behandelde agenda. GBLT (belastingen), Beheer Speelplaatsen, GREX (grondexploitatie) en de motie over de Ambulante Handel (de markt) – ChristenUnie Bunschoten – CDA Bunschoten – CAP Bunschoten – opname en montage LOS, Fake Bralts

Tags