Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Uitslagen 2014-2018 Gemeenteraad naar zetel en percentage:

Uitslagen huidige 5 partijen – Zetels

 

Uitslagen huidige 5 partijen – Percentage

In de gemeente Bunschoten werden 16.169 kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen. Van hen kwamen vandaag 10.372 naar één van de 11 stembureaus. Het opkomstpercentage is hiermee 64,47%. De definitieve uitslag, met namen van degenen die gekozen zijn in de gemeenteraad, wordt vrijdag 23 maart 2018 bekend gemaakt.

 aantal %   zetels
 stemmen
ChristenUnie         3.576 34,5% 7
CDA         1.537 14,8% 3
SGP         1.229 11,8% 2
VVD         2.723 26,3% 5
CAP            995 9,6% 2
SVP            312 3% 0
      10.372 100,0% 19

 


VERKIEZINGSUITSLAG BUNSCHOTEN 19 maart 2014


Verkiezing: Verkiezing Gemeenteraad 2014
Aantal kiesgerechtigden: 15.393
Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 9.548 (gedeel door aantal zetels (19 in Bunschoten) is de kiesdeler)
Aantal blanco stemmen: 20
Aantal ongeldige stemmen: 28
Percentage opkomst: 62,34%
Aantal te verdelen zetels: 19
Kiesdeler: 502.53 (aantal stemmen die nodig zijn voor 1 zetel)
Voorkeursdrempel (25%): 125.63 (aantal stemmen die een persoon nodig heeft voor een voorkeurszetel)
Aantal stembureaus geteld: 11
Percentage geteld: 100,00%

Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels
1 ChristenUnie 3.542 37,10 % 8 (1 restzetel)
2 CDA 1.966 20,59 % 4 (1 restzetel)
3 CAP 1.047 10,97 % 2
4 VVD 1.115 11,68 % 2
5 Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) 698 7,31 % 1
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1.180 12,36 % 2

Onderstaand bron: wikipedia

Historisch overzicht gemeenteraadsverkiezingen
Partij Stemmen in procenten Zetels in de raad
1994 1998 2002 2006 2010 2014 1994 1998 2002 2006 2010 2014
ChristenUnie (29,7) (40,2) 39,1 39,9 34,7 37,1 (5) (7) 6 7 6 8
Betaalbaar Bunschoten 10,1 21,5 2 4
CDA 17,1 22,3 22,2 20,8 24,6 20,6 3 4 4 3 4 4
Christelijke Arbeiders Partij (CAP) 23,4 20,9 17,8 17,8 22,5 11,0 4 4 3 3 4 2
VVD 9,0 7,4 5,7 8,8 11,7 2 1 1 2 2
Progressief Politieke Samenwerking (PPS) 7,2 6,3 5,2 1 1 1
GPV 29,7 29,6 5 5
RPF 10,6 2
SGP 2,9 12,4 0 2
Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) 5,7 7,3 1 1
Overige partijen (RPF-SGP) 13,6 2
Opkomst 79,4 66,9 64,9 69,5 62,1 62,3 17 17 17 17 17 19
  • 2002: GPV & RPF → ChristenUnie

Tags